Wat is ITIW

De stichting heeft ten doel: het bevorderen en stimuleren van kunst, kunstenaars en creativiteit en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord.

  • Kunstenaars kunnen een nieuw perspectief bieden op bestaande situaties.
  • Kunst kan bezoekers en betrokkenen in contact brengen met mogelijke toekomstbeelden, en hen aanzetten tot nadenken en actie;
  • Soms is wat toegepaste waanzin net wat je nodig hebt.
  • Algehele dwaasheid helpt om de geest open te stellen voor innovatie en vernieuwing.
  • Bij maatschappelijke vraagstukken helpt het om creatief na te denken.
  • Door kunst wordt bottom-up transformatie en innovatie aangemoedigd worden, en zichtbaar gemaakt worden wat er achter dichte gevels gebeurt.
  • Wij willen onderliggende vragen zichtbaar maken en vooral:
  • Kunstenaars stimuleren om goed werk te maken.

Instituut voor Toegepaste Integrale Waanzin
Parallelweg 7, Beverwijk
info@itiw.nl

Lees hier ons beleidsplan

ITIW op Facebook
ITIW op Instagram