Kunstmanifestatie 2020: Werken op het Industrieterrein

De Pijp en de Wijkermeer zijn bedrijventerreinen in transformatie. De gemeente heeft ambities voor wonen, werken, maakindustrie, onderwijs en duurzame innovaties. Misschien komt er zelfs een brug van de haven naar het Meerplein, een theater of multidisciplinair cultuurcentrum. De mogelijkheden voor dit gebied liggen wagenwijd open.

Door middel van een kunstmanifestatie kunnen we een andere soort aandacht naar dit gebied brengen, om zo bottom-up transformatie en innovatie aan te moedigen bij de bestaande bedrijven, en om de toekomstbeelden op dit bedrijventerrein in Beverwijk in heel Nederland onder de aandacht brengen. Door intelligente interventies in de openbare ruimte, en tussen, op en in bedrijven of leegstaande panden, toe te passen, ontstaat een ander perspectief op de bestaande situatie.

De kunstenaars wordt gevraagd om een werk te maken dat aansluit bij het toekomstbeeld van de Pijp. Wij zijn hiervoor op zoek naar bedrijven die een kunstenaar of maker willen adopteren, om in een traject van een maand tot een werk te komen. Dit werk kan gaan over wonen, transport of het onderwijs van de toekomst. De potentiële toekomstbeelden van de Pijp, de Wijkermeer en de Parallelweg zullen de algemene deler zijn.

De Beverwijkse broedplaats Broedmachine kan voorzien in een thuisbasis en productiefaciliteit voor de deelnemende kunstenaars.